Wydarzenia
Szkoła
Chobienice
Dokumenty
Przedszkole
Podstawówka
Uczniowie
Inne
Publikacje nauczycieli
Patron szkoły
Orlik 2012

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Chobienicach
64-214 Chobienice 145
tel. +48 68 384 41 10
e-mail: zschobienice@wp.pl
Inspektor Danych Osobowych
Anna Cebulska
iod@siedlec.pl
2010
- 6 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie "Moje Boisko - Orlik 2012"
2010
- 6 listopada Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gondecki dokonuje konsekracji odnowionego kościoła parafialnego
2009
- 12 października, w czasie prac remontowych, ulega zawaleniu most na kanale Szarka
2009
- rozpoczyna się remont kościoła - maj - (wewnątrz i na zewnątrz) jednocześnie zostaje naprawiony mur cmentarny, kaplica cmentarna oraz zostają położone brukowe chodniki na cmentarzu
2008
- miejscowy klub sportowy LKS "Sokół - Orkan" uzyskuje awans do ligii okręgowej
2008
- proboszczem parafii zostaje ks. Tadeusz Jaskuła
2008
- ks. Roman Turoń opuszcza naszą parafię i przez biskupa zostaje proboszczem parafii Plewiska
2004
- w ostatnim dniu roku umiera były proboszcz ks. Ryszard Kasprzak. Pogrzeb odbył się w rodzinnym mieście - Obornikach Wlkp.
2003
- proboszczem parafii zostaje ks. Roman Turoń.
1994
- ostatnim potomkiem chobienickiej linii Mielżyńskich był 88 letni Karol Mielżyński, artysta malarz, który zmarł w Poznaniu w Domu Weterana, a pochowany został w Woźnikach.
1970
- zostaje rozpoczęty remont pałacu, który nie zostaje dokończony.
1969
- umiera jeden z powstańców - Basiński Józef.
1945
- po wojnie majątek został upaństwowiony, znalazła w nim miejsce siedziba Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
1938
- po śmierci Ignacego z Brudzewa hrabiego Mielżyńskiego właściciela Iwna i Chobienic majątek przeszedł na jego żonę Sewerynę. Jego pogrzeb w Iwnie był wielką manifestacją z udziałem szwadronu 15 pułku ułanów.
1934
- w Wojciechowie powstaje Koło Śpiewu - Echo; założycielem koła był nauczyciel Marian Radomski.
1934
- M. Paluszkiewiczówna, S. Paluszkiewiczówna i M. Michalakówna podjęły pracę w zorganizowanym w Chobienicach Oddziale Żeńskim Związku Strzeleckiego.
1932
- z inicjatywy kierownika szkoły Piotra Mazura i nauczyciela Alfonsa Pierzchalskiego zorgaznizowano Związek Strzelecki.
1931
- do kościoła zakupiono nowe organy, a rok później odmalowano wnętrze kościoła, a dach pokryto dachówką.
1929
- założono w Chobienicach Koło Śpiewu pod wezwaniem św. Cecylii; założycielem koła był Marian Pankau.
1929
- Do rodziny Mielżńskich należały: Chobienice wraz z pięcioma folwarkami liczące 13 748 mórg. Gospodarstwo specjalizowało się w prodkucji nasiennej zbóż. Prowadziło hodowlę bydła, 2 owczarnie i hodowlę trzody chlewnej, posiadało 600 mórg stawów rybnych oraz 4 000 mórg lasów. W gospodarstwie Godziszewo z bogatymi pokładami wapna działała wapniarnia. W Chobienicach i Grójcu istniały gorzelnie, a w Zbąszyniu należąca do majątku cegielnia parowa.
1928
- powstaje Ochotnicza Straż Pożarna; gmina zakupuje pierwszą sikawkę.
1928
- rozbudowa kościoła o prezbiterium i transept.
1925
- przyjeżdża do Chobienic wojewoda poznański - Adolf hr. Bniński, celem skontrolowania odcinka granicznego. W tym czasie powstaje organizacja Towarzystwa Powstańców i Wojaków.
1925
- latem tego roku wystawiono pomnik poległym bohaterom walk o wolność.
1921
- przez dobra chobienickie przebiega częściowo granica II Rzeczposoplitej z Niemcami.
1920
- w czasie wojny polsko - bolszewickiej Ignacy Mielżyński zaprosił w bezpieczne miejsce do Chobienic prezydenta Poznania Jarogniewa Drwęskiego.
1919 1918
- mieszkańcy Chobienic i okolicy brali aktywny udział w walkach na froncie zachodnim powstania wielkopolskiego. Chobienice były dwukrotnie wyzwalane przez Polaków: 11 stycznia i 12 lutego 1919 roku. Tego dnia rozpoczęli Niemcy ofensywę przeciw powstańcom, której fragmentem był bój pod Grójcem Wielkim, który po ciężkich walkach utrzymano tracąc 32 poległych, podczas gdy Niemcy stracili 40 poległych. Na cmentarzu w Chobienicach znajduje się zbiorowy grób 10 pległych w 1919-20 roku.
1913
- były dziedzic Chobienic wróciwszy do swej żony zamieszkał z nią w majątku Dakowe Mokre. Tam Maciej Mielżyński stał się bohaterem skandalu, kiedy 21 grudnia zastrzelił żonę i swego siostrzeńca hrabiego Alfreda Miączyńskiego, którego podejrzewał o romans.
1910
- Ignacy Mielżyński z Iwna kupił Chobienice od swojego starszego brata Macieja.
1907
- dobra rycerskie liczyły 3 502 ha.
1906
- hrabia Maciej Mielżyński, dziedzic Chobienic, żeni się ze swoją kuzynką Felicją z domu Potocką, z którą miał dwie córki i syna Karola. Trzy lata później małżeństwo rozeszło się.
1905
- kościół odzyskał prawa parafialnego; patronat majętności.
1890
- majątek Chobienic na krótko przeszedł na własność Komisji Kolonizacyjnej dzięki złemu gospodarowaniu Radziwiłów wrócił jednak ponownie w ręce Mielżyńskich i w latach 1896 - 1910 należał do Macieja syna Karola Mielżyńskiego.
1880
- Chobienice liczyły 47 dymów, 418 mieszkańców w tym 414 katolików i 4 ewangelików, z których 90 było analfabetami. Majętność chobienicka obejmowała 10 174 morg, a w jej skład wchodziło 5 miejscowości: wieś szlachecka Chobienice oraz folwarki Nowina, Tominica, Wojciechowo, Godziszewo. Na miejscu działała stacja pocztowa. Właściciel Hrabia Karol Mielżyński posiadał owczarnię liczącą 3 000 sztuk.
1876
- otwarto w Chobienicach agencję pocztową.
1860
- wybudowano szosę Wolsztyn - Chobienice - Zbąszyń.
1846
- majętność Chobienice obejmowała wsie: Godziszewo, Grójec Wiekli, Grójec Mały, folwark Borowy, Chobienice, Wojciechowo, Zakrzewo. Majątek odznaczał się wzorowym zagospodarowaniem, systemem irygacyjnym i liczną owczarnią największą w Wielkim Księstwie Poznańskim. Przy wydatnej pomocy Macieja Mielżyńskiego jego przyjaciel z litwy Jan Kurnatowski otworzył w Poznaniu księgarnię i wydał litografowaną mape Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zmarł w więzieniu pruskim.
1833
- wieś należała do powiatu i obwodu wójtowskiego w Babimoście wraz z Godziszewem, Grójcem Wielkim i Małym, folwarkiem Nowina i Wojciechowem.
1831
- hrabia Mielżyński realizuje przyrzeczenie, została wybudowana szkoła z dwoma izbami. Nauka odbywa się tylko zimą.
1824
- dziedzicem wsi był zasłużony rolnik, społecznik i patriota Maciej Józef Franciszek Mielżyński, uczestnik powstania listopadowego w 1831, przyjaciel Karola Marcinkowskiego.
1800
- Chobienice należały do bratanka Józefa Mielżyńskigo - Prokopa, a następnie do Konstacji Mielżyńskiej.
1778
- w miejsce drewnianego kościoła Józef Klemens Mielżyński wzniósł murowany późnobarokowy kościół św. Piotra z kwadratową wieżą. Wyposażenie wnętrza rokokowe. W pobliżu kościoła stanęła kapiczka z barokową rzeźbą św. Wawrzyńca.
1765
- typowy magnat epoki saskiej Józef Mielżyński, wojewoda poznański wzniósł tu barokowy pałac rozbudowany w początkach XIX wieku. Pałac otoczony był parkiem z rzadkimi okazami drzew (między innymi platany, miłorzęby) sprowadzonymi z Francji. W pałacu byla też cenna biblioteka. Budynek otaczał brukowany dziedziniec, do którego prowadziły 3 bramy wjazdowe. Reprezentacyjne pomieszczenia znajdowały się na parterze, dwa salony i sala jadalna. Gospodarz po staropolsku gościł liczną rodzinę, księzy, zakonników i towarzyszy zabaw. W jego otoczeniu zawsze przebywał karzełek Tomasz i psy ogary.
1695
- pod koniec XVII wieku Maciej Mielżyński (1638-1697) starosta kcyński kupił Chobienice oraz Kotowo i Woźniki, gdzie ufundował kościół murowany przy klasztorze ojców reformatów. Budowę ukończył w 1723 roku jego syn Franciszek. W podziemiach kościoła urządzono mauzoleum Mielżyńskich. Franciszek herbu Nowina, kasztelan śremski dał początek chobienickiej linii Mielżyńskich. Kolejnymi dziedzicami wsi byli: Józef Klemens Mielżyński i jego brat Maciej, potem synowie Macieja Józefa i Prokopa, następnie Maciej i Konstancja Mielżyńska, a w dalszej kolejności ich synowie Karol i Józef Mielżyńscy, a w końcu synowie Karola Macieja i Ignacy, którego żoną była Seweryna córka Józefa.
1638
- staraniem proboszcza Piotra Cićwickiego zabrano innowiercom świątynię, która stała się kościołem filialnym.
1516
- Jan Lubrański biskup poznański przeznaczył dochody z kościoła na uposażenie kolegiaty w Zbąszyniu. Dziedzice wsi Miękkiccy oddali kościół Braciom Czeskim.
1515
- Zofia Chobienicka wraz z synem upominali się o prawo patronatu nad kaplicą w Chobienicach oraz oby msze odprawioano tu tak jak dawniej.
1510
- w Chobienicach istniał kościół mały, w którym była altaria, wcielona później do kościoław Zbąszyniu. Dobrogost Chobienicki posiadał na folwarkach 14 kmieci, 3 karczmy i młyn.
1486
- Maciej Chobienicki zapisuje żonie Barbarze posag i wiano na Chobienicach.
1469
- założono tu miejscowy kościół drewniany.
1460
- zamieszkiwali tu Opalowie albo Szaszorowie, którym Kazimierz Wielki skonfiskował pół majatku.
1458
- wspomniano po raz pierwszy Jezioro Chobienickie zwane później Bychorz podobnie jak wyspa.
1432
- szlachcic Jarogniewski połączył w swym ręku dziły Blosów i Oganków jego potomkami byli: kanonik gnieźniński Dobrogost oraz Bernard Chobienicki.
1424
- po raz pierwszy wspomniana kaplica (albo kościół) w Chobienicach.
1417 1412
- tu mieli włości Marcin Oganka Chobienicki i Piotr Oganka z Chobienic.
1399
- dział ziemi należał do Oganków.
1412 1396
- stąd pochodził Andrzej Blos - Chobieniki herbu Wadwicz.
1395 1394
- dział wsi był własnością szlachcica Marcina Chobienickiego.
1394
- pierwsza wzmianka o wsi Chobenicz w aktach grodzkich poznańskich (1397-Chobenicza, 1398-Chobenicze, 1405-Chobenica, 1445-Chobyenicze).

Nazwa wsi, niegdyś o kilku działach pochdzi od kmiecia Chobieni i oznaczała niegdyś osadę zamieszkałą przez jego potomków. W VII do XIII wieku istniało grodzisko wklęsłe zamienione na stożkowate o półtora kilometra na wschód od Chobienic oraz prawdopodobnie grodzisko stożkowate w dawnym parku dworskim na południe od Rowu Szarkowskiego. W Chobienicach znaleziono też skarb brązowy kultury łużyckiej z epoki brązu. Około połowy X do XI wieku istniała osada na jeziorze Chobienickim na większej wyspie nazywanej Ostrów lub Konwaliową.

Ostatnia aktualizacja serwisu - 9 czerwca 2021 rok
©2005-2021 Sebastian Tomys