Wydarzenia
Szkoła
Chobienice
Dokumenty
Przedszkole
Podstawówka
Uczniowie
Inne
Publikacje nauczycieli
Patron szkoły
Orlik 2012

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Chobienicach
64-214 Chobienice 145
tel. +48 68 384 41 10
e-mail: zschobienice@wp.pl
Inspektor Danych Osobowych
Anna Cebulska
iod@siedlec.pl
Zebranie sprawozdawcze za rok 2006
Zebranie sprawozdawcze w OSP Chobienice odbyło się 12 lutego 2007 roku o godzinie 18:30. Na 45 członków czynnych w zebraniu uczestniczyło 36.
Otwarcia dokonał prezes OSP druh Stanisław Strażyński. Powitał przybyłych gości - Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Kazimierza Wojciskiego, przedstawiciela Urzędu Gminy Siedlec Tadeusza Mąkosę, radnego Powiatu Wolsztyn Jana Utratę, radnego Gminy Siedlec Zbigniewa Janusza.
OSP Chobienice OSP Chobienice OSP Chobienice OSP Chobienice
Po wybraniu przewodniczącego zebrania i po zatwierdzeniu porządku zebrania - prezes Stanisław Strażyński odczytał obszerne sprawozdanie. Dryh Błażej Wośkowiak odczytał sprawozdanie finansowe, a druh Dariusz Radny sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na 2007 rok. Po dyskusji udzielono jdnogłośnie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Pzyjęto plan działalności i plan finansowy. Po wolnych wnioskach podjęto uchwały i przyjęto wnioski do realizacji w 2007 roku. Późnym wieczorem zebranie zostło zakończone.
OSP Chobienice OSP Chobienice OSP Chobienice OSP Chobienice
Autor: Stanisław Strażyński
Foto: Sebastian Tomys

Ostatnia aktualizacja serwisu - 9 czerwca 2021 rok
©2005-2021 Sebastian Tomys