Wydarzenia
Szkoła
Chobienice
Dokumenty
Przedszkole
Podstawówka
Uczniowie
Inne
Publikacje nauczycieli
Patron szkoły
Orlik 2012

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Chobienicach
64-214 Chobienice 145
tel. +48 68 384 41 10
e-mail: zschobienice@wp.pl
Inspektor Danych Osobowych
Anna Cebulska
iod@siedlec.pl

Publikacje - mgr Iwona Janczewska

- Scenariusz montażu poetycko-muzycznego -
"Cztery pory roku.pdf"
- Scenariusz montażu poetycko-muzycznego -
"Bożenarodzenie.pdf"
- Scenariusz otrzęsin gimnazjalisy -
"Otrzęsiny.pdf"

Inne

Załącznik do przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI

- Kryteria ocen -
dialog
instrukcja
kartka pocztowa z adresem
list oficjalny kl. VI
list prywatny
ogłoszenie
opis krajobrazu
opis obrazu
opis postaci
opis przedmiotu
opowiadanie odtwórcze
opowiadanie twórcze
opowiadanie twórcze z dialogiem
opowiadanie ustne
plan ramowy
plan szczegółowy
przepis kulinarny
recytacja
sprawozdanie
streszczenie
telegram
wpis do pamiętnika
zaproszenie

Załącznik do przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego dla klas gimnazjalnych

- Kryteria ocen -
charakterystyka porównawcza
charakterystyka postaci literackiej
charakterystyka postaci rzeczywistej
curriculum vitae (CV)
dedykacja
dziennik
kartka z pamiętnika
list
list otwarty
notatka streszczenie
ogłoszenie
opis dzieła sztuki
opis krajobrazu
opis przedmiotu
opis przeżyć wewnętrznych
opis sytuacji
opowiadanie odtwórcze
opowiadanie twórcze
opowiadanie z dialogiem
opowiadanie z dialogiem i opisem
plan ramowy
plan szczegółowy
podanie
przemówienie pisemne
przemówienie ustne
recenzja czasopisma
recenzja filmu
recenzja gry komputerowej
recenzja książki
recenzja sztuki teatralnej
recytacja
reportaż
rozprawka
rozprawka argumenty z literatury
sprawozdanie
streszczenie
wywiad
zaproszenie
zawiadomienie
życiorys

Ostatnia aktualizacja serwisu - 9 czerwca 2021 rok
©2005-2021 Sebastian Tomys