Wydarzenia
Szkoła
Chobienice
Dokumenty
Przedszkole
Podstawówka
Uczniowie
Inne
Publikacje nauczycieli
Patron szkoły
Orlik 2012

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Chobienicach
64-214 Chobienice 145
tel. +48 68 384 41 10
e-mail: zschobienice@wp.pl
Inspektor Danych Osobowych
Anna Cebulska
iod@siedlec.pl
2018
- 1 września powierzenie obowiązku pełnienia stanowiska dyrektora szkoły przyjmuje mgr Sabina Horowska
2018
- z końcem sierpnia dyrektorem szkoły przestaje być mgr Andrzej Wieczorek
2009
- 26 września oficjalnie szkole nadano imię Ignacego Mielżyńskiego
2008
- 1 września dyrektorem szkoły zostaje mgr Andrzej Wieczorek, a jego zastępcą mgr Małgorzata Piter
2006
- 6 grudnia uczczono 100 - lecie strajku uczniów w obronie mowy ojczystej. W bibliotece powieszono pamiątkową tablicę.
2005
- w lutym rozpoczyna działalność internetowa strona szkolna http://zschobienice.pl
2004
- rozpoczyna działalność drugi oddział przedszkolny.
2003
- kolejna zmiana - powstaje Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Rozpoczyna działalność przedszkole.
1999
- zostaje wprowadzona Reforma Oświaty; w wyniku tej reformy powstaje: 6 letnia szkoła podstawowa plus oddział wychowania przedszkolnego, tzw. zerówka dla dzieci 6 - letnich oraz 3 - letnie gimnazjum. Szkoła Podstawowa i zerówka mieszczą się w tych samych budynkach szkolnych. Młodzież gimnazjalna zostaje przydzielona do Gimnazjum w Siedlcu. Lekcje dla uczniów gimnazjum odbywają się w dalszym ciągu w Chobienicach, są to tzw. klasy zamiejscowe siedleckiego gimnazjum.
1984
- szkoła chobienicka stała się ponownie ośmioklasową Szkołą Podstawową, obejmującą swoim obwodem Grójec Mały, Grójec Wielki i Wojciechowo.
1979
- od tego roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Sylwester Tomys.
1976
- dyrektorem szkoły jest mgr Stanisław Piosik.
1976
- wprowadzono wychowanie przedszkolne dla dzieci 6 - letnich, a później 5 - letnich.
1973
- następuje reorganizacja szkolnictwa. Szkoła w Chobienicach zostaje Zbiorczą Szkołą Gminną.
1969
- Berliński Florian został mistrzem Polski szkół podstawowych - skok w dal 6.46m.
1968
- dyrektorem szkoły jest mgr Stanisław Szal.
1964
- obok starego budynku szkoły oddano do użytku pawilon z czterema izbami.
1963
- powołano do życia ośmioklasową szkołę podstawową.
1952
- kierownikiem szkoły jest Stanisław Stachowiak.
1948
- kierownikiem szkoły jest Tadeusz Fraüt.
1945
- 1 lipca przybył do Chobienic nauczyciel Kaziemirz Okupski, który został kierownikiem szkoły. Trudna była organizacja procesu dydaktycznego ze względu na zróżnicowanie młodzieży pod względem wieku od 7 do 16 lat.
1945
- 1 marca inspektor szkolny, organizację zdewastowanej w czasie wojny szkoły, powierza Franciszkowi Nawrotowi dając mu do pomocy Czesława Graja z Zakrzewa. Organizuja trzy izby szkolne, a 15 marca rozpoczeła się oficjalna nauka szkolna.
1939-1944
- Piotr Mazur za swoją patriotyczną postawę kierownika szkoły został wytropiony przez Niemców i wywieziony do Oświęcimia; zginął w obozie koncentracyjnym. Młodzież przez cały okres okupacji była pozbawiona nauki w szkole, uczyła się w domach.
1937
- 6 czerwca po mszy świętej, w parku p. hr. Mielżyńskich odbył się "Dzień Szkoły Polskiej" gromadząc ponad 1000 dzieci, na którym przemówienie wygłosił kierownik szkoły p. Trembecki, ks. proboszcz Gremlewicz, a dzieci przygotowały akademię.
1933
- przywrócono szkołę filialną w Wojciechowie.
1932
- w wyniku reformy szkoła chobienicka pozostała szkołą siedmioklasową III stopnia.
1928
- kierownik szkoły Piotr Mazur.
1926
- likwidacja etatu nauczyciela w Wojciechowie i włączenie miejscowości do chobienickiego obwodu szkolnego.
1919
- 7 lutego weszło w życie zarządzenie dotyczące wypełniania obowiązku szkolnego w zakresie szkoły siedmioklasowej.
1918
- 5 grudnia w szkole chobienickiej rozpoczęto naukę religii w języku polskim, a pozostałe przedmioty 28 grudnia tegoż roku.
1918
- w okresie Powstania Wielkopolskiego szkoła nie działała w próżni, a funkcjonowała w historycznych warunkach i przeżywała ze środowiskiem niezwykłe koleje losu. Młodzież szkolna gorliwą nauką manifestowała swe patriotyczne uczucia.
1911
- rozpoczęcie budowy nowej szkoły, która do dziś służy uczniom (obecny budynek gimnazjum).
1906
- uczniowie podejmują strajk w obronie mowy ojczystej. Odmawiają brania udziału w lekcjach religii prowadzonych po niemiecku.
1928-1888
- kierownikiem szkoły jest Bolesław Kurpisz. Warunki nauki były trudne: klasy liczne, pomieszczenia słabo ogrzane, częsta zmiana nauczycieli, brak mieszkań dla nauczycieli, dojazdy nauczycieli z innych miejscowości. Wyż demograficzny spowodował, że szkoła nie mogła pomieścić dzieci w wieku szkolnym.
1878
- ukończenie budowy nowego budynku szkoły, w którym uczono aż do wybuchu I Wojny Światowej.
1872
- organizaja nauki szkolnej w Godziszewie i Wojciechowie, odciążenie budynku szkolnego w Chobienicach.
1842
- nauczyciel Kłoś sprawuje funkcję kierownika szkoły.
1833
- nauka odbywa się przez cały rok. Pierwszymi nauczycielami są: Kazimierz Kochan i Marian Dobski.
1831
- hrabia Mielżyński realizuje przyrzeczenie, została wybudowana szkoła z dwoma izbami. Nauka odbywa się tylko zimą.
1825
- hrabia Mielżyński przyrzeka zbudować szkołę.
1822
- pierwsza nauka szkolna.

Ostatnia aktualizacja serwisu - 9 czerwca 2021 rok
©2005-2021 Sebastian Tomys