Wydarzenia
Szkoła
Chobienice
Dokumenty
Przedszkole
Podstawówka
Uczniowie
Inne
Publikacje nauczycieli
Patron szkoły
Orlik 2012

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Chobienicach
64-214 Chobienice 145
tel. +48 68 384 41 10
e-mail: zschobienice@wp.pl
Inspektor Danych Osobowych
Anna Cebulska
iod@siedlec.pl
mgr Alicja Pyszkowska
- nauczanie zintegrowane
- wychowanie przedszkolne
mgr Ewa Muńko
- nauczanie zintegrowane
- świetlica
mgr Dorota Wośkowiak
- nauczanie zintegrowane
mgr Mirosława Buda
- nauczanie zintegrowane
- świetlica
mgr Hanna Suseł
- język polski
- świetlica
mgr Robert Janczewski
- język niemiecki
mgr Sebastian Tomys
- przyroda
- geografia
- informatyka
- zajęcia techniczne
- zajęcia komputerowe
mgr Aniela Wieczorek
- historia
- plastyka
- muzyka
- wiedza o społeczeństwie
- zajęcia artystyczne
mgr Sabina Horowska
- wychowanie fizyczne
mgr Maria Kubicka
- matematyka
mgr Kamila Rączka
- język angielski
mgr Martyna Wołek
- świetlica
- logopeda/pedagog
mgr Małgorzata Piter
- matematyka
- fizyka
mgr Andrzej Wieczorek
- przyroda
- wychowanie do życia w rodzinie
- geografia
ks. Sławomir Ratajczak
- religia
mgr Iwona Janczewska
- język polski
mgr Przemysław Strażyński
- wychowanie fizyczne
mgr Teresa Pilarska
- chemia
mgr Ludwika Wita
- biologia
mgr Anna Łuczak
- wychowanie przedszkolne
mgr Oriona Modrzyk
- wychowanie przedszkolne
mgr Tomasz Krawczyk
- edukacja dla bezpieczeństwa

Ostatnia aktualizacja serwisu - 9 czerwca 2021 rok
©2005-2021 Sebastian Tomys