Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach

O nas

Historia szkoły

2021 - 1 września zastępcą dyrektora szkoły zostaje mgr Sebatian Tomys
2020 - w marcu z powodu pandemi choroby Covid - 19 szkoła zostaje zamknięta w systemie stacjonarnym. Nauka odbywa się zdalnie.
2018 - 1 września powierzenie obowiązku pełnienia stanowiska dyrektora szkoły przyjmuje mgr Sabina Horowska
2018 - z końcem sierpnia dyrektorem szkoły przestaje być mgr Andrzej Wieczorek
2009 - 26 września oficjalnie szkole nadano imię Ignacego Mielżyńskiego
2008 - 1 września dyrektorem szkoły zostaje mgr Andrzej Wieczorek, a jego zastępcą mgr Małgorzata Piter
2006 - 6 grudnia uczczono 100 - lecie strajku uczniów w obronie mowy ojczystej. W bibliotece powieszono pamiątkową tablicę.
2005 - w lutym rozpoczyna działalność internetowa strona szkolna http://zschobienice.pl
2004 - rozpoczyna działalność drugi oddział przedszkolny.
2003 - kolejna zmiana - powstaje Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Rozpoczyna działalność przedszkole.
1999 - zostaje wprowadzona Reforma Oświaty; w wyniku tej reformy powstaje: 6 letnia szkoła podstawowa plus oddział wychowania przedszkolnego, tzw. zerówka dla dzieci 6 - letnich oraz 3 - letnie gimnazjum. Szkoła Podstawowa i zerówka mieszczą się w tych samych budynkach szkolnych. Młodzież gimnazjalna zostaje przydzielona do Gimnazjum w Siedlcu. Lekcje dla uczniów gimnazjum odbywają się w dalszym ciągu w Chobienicach, są to tzw. klasy zamiejscowe siedleckiego gimnazjum.
1984 - szkoła chobienicka stała się ponownie ośmioklasową Szkołą Podstawową, obejmującą swoim obwodem Grójec Mały, Grójec Wielki i Wojciechowo.
1979 - od tego roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Sylwester Tomys.
1976 - dyrektorem szkoły jest mgr Stanisław Piosik.
1976 - wprowadzono wychowanie przedszkolne dla dzieci 6 - letnich, a później 5 - letnich.
1973 - następuje reorganizacja szkolnictwa. Szkoła w Chobienicach zostaje Zbiorczą Szkołą Gminną.
1969 - Berliński Florian został mistrzem Polski szkół podstawowych - skok w dal 6.46m.
1968 - dyrektorem szkoły jest mgr Stanisław Szal.
1964 - obok starego budynku szkoły oddano do użytku pawilon z czterema izbami.
1963 - powołano do życia ośmioklasową szkołę podstawową.
1952 - kierownikiem szkoły jest Stanisław Stachowiak.
1948 - kierownikiem szkoły jest Tadeusz Fraüt.
1945 - 1 lipca przybył do Chobienic nauczyciel Kaziemirz Okupski, który został kierownikiem szkoły. Trudna była organizacja procesu dydaktycznego ze względu na zróżnicowanie młodzieży pod względem wieku od 7 do 16 lat.
1945 - 1 marca inspektor szkolny, organizację zdewastowanej w czasie wojny szkoły, powierza Franciszkowi Nawrotowi dając mu do pomocy Czesława Graja z Zakrzewa. Organizuja trzy izby szkolne, a 15 marca rozpoczeła się oficjalna nauka szkolna.
1939-1944 - Piotr Mazur za swoją patriotyczną postawę kierownika szkoły został wytropiony przez Niemców i wywieziony do Oświęcimia; zginął w obozie koncentracyjnym. Młodzież przez cały okres okupacji była pozbawiona nauki w szkole, uczyła się w domach.
1937 - 6 czerwca po mszy świętej, w parku p. hr. Mielżyńskich odbył się "Dzień Szkoły Polskiej" gromadząc ponad 1000 dzieci, na którym przemówienie wygłosił kierownik szkoły p. Trembecki, ks. proboszcz Gremlewicz, a dzieci przygotowały akademię.
1933 - przywrócono szkołę filialną w Wojciechowie.
1932 - w wyniku reformy szkoła chobienicka pozostała szkołą siedmioklasową III stopnia.
1928 - kierownik szkoły Piotr Mazur.
1926 - likwidacja etatu nauczyciela w Wojciechowie i włączenie miejscowości do chobienickiego obwodu szkolnego.
1919 - 7 lutego weszło w życie zarządzenie dotyczące wypełniania obowiązku szkolnego w zakresie szkoły siedmioklasowej.
1918 - 5 grudnia w szkole chobienickiej rozpoczęto naukę religii w języku polskim, a pozostałe przedmioty 28 grudnia tegoż roku.
1918 - w okresie Powstania Wielkopolskiego szkoła nie działała w próżni, a funkcjonowała w historycznych warunkach i przeżywała ze środowiskiem niezwykłe koleje losu. Młodzież szkolna gorliwą nauką manifestowała swe patriotyczne uczucia.
1911 - rozpoczęcie budowy nowej szkoły, która do dziś służy uczniom (obecny budynek nazywany starą szkołą).
1906 - uczniowie podejmują strajk w obronie mowy ojczystej. Odmawiają brania udziału w lekcjach religii prowadzonych po niemiecku.
1928-1888 - kierownikiem szkoły jest Bolesław Kurpisz. Warunki nauki były trudne: klasy liczne, pomieszczenia słabo ogrzane, częsta zmiana nauczycieli, brak mieszkań dla nauczycieli, dojazdy nauczycieli z innych miejscowości. Wyż demograficzny spowodował, że szkoła nie mogła pomieścić dzieci w wieku szkolnym.
1878 - ukończenie budowy nowego budynku szkoły, w którym uczono aż do wybuchu I Wojny Światowej.
1872 - organizaja nauki szkolnej w Godziszewie i Wojciechowie, odciążenie budynku szkolnego w Chobienicach.
1842 - nauczyciel Kłoś sprawuje funkcję kierownika szkoły.
1833 - nauka odbywa się przez cały rok. Pierwszymi nauczycielami są: Kazimierz Kochan i Marian Dobski.
1831 - hrabia Mielżyński realizuje przyrzeczenie, została wybudowana szkoła z dwoma izbami. Nauka odbywa się tylko zimą.
1825 - hrabia Mielżyński przyrzeka zbudować szkołę.
1822 - pierwsza nauka szkolna.