Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach

RODO

Inspektor Danych Osobowych: Anna Cebulska - e-mail: iod@siedlec.pl

Klauzule

1. Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów).
2. Klauzula informacyjna dla uczniów.